Master thesis award by the German Acoustical Society (DEGA) to Marius Lambacher


Reception of DEGA Student Award by Marius Lambacher

For his master thesis at AIP and MBBM Marius Lambacher received the "Studienpreis" of the German Acoustical Society (DEGA) - Congratulations!

https://www.dega-akustik.de/preise-grants/dega-studienpreis